KCSE Setbooks Notes

KCSE Setbooks Notes

4 Total Books
144807 Total views
KCSE Setbooks Notes are created by experienced educators and subject matter experts who have a deep understanding of the set books and the requirements of the KCSE examination. These notes serve as valuable study companions, enabling students to navigate the complexities of the set books and effectively prepare for their literature exams..
1. Fafanua changamato wanazokumbana nazo waajiriwa katika hadithi Harubu ya Maisha (alama 20) 2. Jadili matumizi ya pombe haramu na athari zake katika hadithi kila mchezea wembe (alama 20) 3. Fafanua wa ufaafu wa anwani Fadhila za Punda (alama 20) 4. Fafanua dhiki zinazowakumba raia katika hadithi ya Msiba za Kujitakia (alama 20) 5. Jadili ufaafu wa anwani Mapambazuko ya Machweo (alama 20)
Published on:22/09/2022
37872 views
1. Anwani bembea ya Maisha inaafiki tamthiliya hii. Jadili kwa kutoa hoja ishirini (alama 20) 2. Kwa kurejelea tamthilia hii eleza namna mila na desturi zinavyoweza kuzua migogoro katika jamii. (alama 20)
Published on:22/09/2022
9099 views
Maswali ya Marudio 1. "Aah, si mnajua wale watu ni hatari. Lakini hawatakuwa na nguvu tena. Njia zao zote nitazifunga..." a. Eleza muktadha wa dondoo hili. (alama 4) b. Jadili hatari zilizosababishwa na watu wanaorejelewa na msemaji. (alama 10) c. Msemaji ananuia kuzifunga njia za warejelewa vipi? (agama 6).
Published on:22/09/2022
56077 views
Fathers Of Nations Questions & Answers 1) Discuss the relevance of the Title ‘Fathers of Nations ‘by Paul B.Vitta (20 marks) 2) Effective leadership guarantees its people security and equitable distribution of resources and opportunities, discuss the irony of this statement basing your arguments on the novel fathers of nation by Paul B, Vitta (20 marks)
Published on:22/09/2022
41759 views